top of page

דלקת כבד נגיפית

Covid 19

דלקת כבד נגיפית הנגרמת ע"י וירוס HBV מסוג B.

הוירוס מועבר ע"י דם ונוזלי גוף וברב מקרי החשיפה הגוף מתגבר עליו ומחסל אותו.

במידה והוירוס הצליח ליצור נשאות כרונית הסיכוי להעלימו יורדים משמעותית.

תגובת הגוף היא ביצירה של דלקת כרונית בכבד אשר יכולה להוביל להצטלקות כבדית ולעיתים לשחמת הכבד.

למחלה קיים חיסון אשר ניתן כחלק משגרת החיסונים בילדות אך החיסון יעיל רק באם ניתן טרם החשיפה.

למחלה קיים טיפול יעיל אשר מדכא את הוירוס ומוריד את התפתחות הדלקת ובכך מונע את הצטלקות הכבד.

דלקת כבד נגיפית מסוג C

דלקת כבד נגיפית הנגרמת ע"י וירוס HCV 

הוירוס מועבר ע"י דם ונוזלי גוף. במידה ואירעה חשיפה הוירוס נוטה ליצור נשאות כרונית והסיכוי להעלימו ללא טיפול קטנים.

תגובת הגוף לנוכחות הוירוס היא ביצירה של דלקת כרונית בכבד אשר יכולה להוביל להצטלקות כבדית ולעיתים לשחמת הכבד.

למחלה לא קיים חיסון אך בשנים האחרונות קיים טיפול יעיל מאד הכולל טיפול תרופתי בן 8-12 שבועות עם סיכויי הצלחה של 97% להעלמת הנגיף.

חשוב מאד לטפל במחלה טרם התפתחות הפגיעה הכבדית.

bottom of page