top of page

גסטרוסקופיה

Anatomical Model

גסטרוסקופיה הינה בדיקה שמטרתה הערכת דרכי העיכול העליונות

הכוללות ושט, קיבה חלקו הראשון והשני של התריסריון.

הבדיקה יכולה להתבצע תחת טשטוש או בהרדמה מקומית של הלוע.

בבדיקה מוכנס צינור שמצלמה בקצהו.

במכשיר אפשרות להכניס מכשור המאפשר לדגום את הרקמה כמו גם לבצע פעולות שונות.

 

ההכנה לבדיקה כוללת צום של 6 שעות (ניתן לשתות מיים בלבד עד 4 שעות לפני הבדיקה) משך הבדיקה כ- 20 דק, והתאוששות של כשעה.

תשובת הבדיקה מתקבלת עם השיחרור.

bottom of page