top of page

מחלות כבד

Vintage Jar Collection

הכבד הינו הבלוטה הגדולה בגוף , מיקומו בבטן ימנית עליונה בכל רגע נתון חמישית מנפח הדם הכללי נמצא בכבד, לא פלא אם כך שהוא אחראי על למעלה מ 300 תפקידים שונים בהם:

יצור חלבונים החיוניים לתפקוד תקין של הגוף בהם חלבוני הקרישה החשובים בעצירת דמם.

אחראי על אגירת הסוכר ושחרורו על מנת לשמר משק אנרגטי תקין.

ניהול משק השומן שמגיע מהמזון דרך מערכת העיכול.

ניקוי הדם מרעלים ופירוק תרופות.

 

יצירת נוזל המרה והפרשתה לצינור העיכול.

 

תפקיד חשוב באיתור מזיקים המגיעים ממערכת העיכול והצגתם למערכת החיסון.

 

ועוד ועוד...

אם כך לא פלא שמחלות הכבד מגוונות הן בגורם, בהשפעתן על בריאות האדם ובאופי הטיפול בהן.

bottom of page