top of page

מחלת הכבד השומני שאינו אלכוהולי

Salad

מחלת הכבד השומני שאינו אלכוהולי NAFLD הינה הגורם הנפוץ

ביותר להפרעה באנזימי כבד בעולם המערבי.

המחלה מתבטאת ברקמת שומן המצטברת בין ובתוך תאי הכבד.

המחלה היא בעצם חלק מהתסמונת המטבולית וקשורה ברובה בשילוב

של עליה במשקל, צריכת פחמימות מוגברת ומיעוט בפעילות גופנית.

המחלה כמו שאר ההסתמנויות של התסמונת המטבולית הינה בעלת נטייה תורשתית.

בחלק מהמקרים הרקמה השומנית מכבידה על הכבד ומתחילה להשרות 

סביבה תגובה דלקתית. דלקת זו מתבטאת בהפרעה באנזימי הכבד תחילה ללא

פגיעה בתפקוד הכבד עצמו.

דלקת כרונית זו מביאה את הכבד לנסות ולהבריא אותה באמצעות יצירת הצטלקות, אך תגובתה זו מזיקה לכבד והופכת אותו מרקמה ספוגית לרקמה קשיחה ומצולקת (שחמת הכבד)

הטיפול בכבד שומני מורכב בעיקרו משינוי באורחות החיים וירידה במשקל אשר יכולים להחזיר את מצב הכבד למצבו התקין.

יש חשיבות גדולה בהערכת מידת הפגיעה הכבדית ודרגת הצטלקותו של הכבד.

bottom of page