top of page

שחמת הכבד

Chinese Medicine

שחמת הכבד היא תוצר של מחלות כבד רבות, והיא בעצם קצהו של תהליך ההצטלקות הכבדי.

מחלות רבות גורמות לדלקת בכבד, הדלקת הכרונית הממושכת מביאה את הכבד לנסות ולרפא את התהליך הדלקתי ביצירת הצטלקות – בדיוק כפי שהעור יוצר צלקת לאחר חתך.

תהליך זה של התמודדות של הכבד ביצירת צלקת גורם לשינוי במבנה הכבד ובעצמו מביא לפגיעה בכבד שהופך מרקמה ספוגית (מרקמו התקין) לרקמה קשה ומצולקת.

האבחנה של שחמת מתבצעת במספר אופנים הכוללים הדמייה בסונר, CT או MRI בבדיקות לא פולשניות דוגמת פיברוסקן או אלסטוגרפיה ולעיתים נדרשת הערכה של רקמת כבד בביופסיה.

המצב השחמתי נחשב עד לשנים האחרונות כמצב בלתי הפיך, אך לאחרונה עולות עדויות (בעיקר ממטופלי דלקת כבד נגיפית מסוג C ) כי התהליך בחלקו יכול להשתפר.

השחמת היא תסמונת המערבת איברים רבים המושפעים מהפגיעה הכבדית, ומהווה גורם סיכון להתפתחות גידולי כבד - לפיכך נדרש מעקב קפדני וניהול עדין במרפאת כבד.

bottom of page