top of page

בדיקת פיברוסקן - בדיקה לא פולשנית להערכת מרקם הכבד

Echo Liver

בדיקה פרטית לקשיחות הכבד. 

בדיקה לא פולשנית להערכת דרגת הצטלקות כבדית וחומרת הכבד השומני.

בדיקת האלסטוגרפיה היא בדיקה לא פולשנית, ללא קרינה וללא כאב.

הבדיקה נותנת הערכה לקשיחות הכבד כמדד למידת ההצטלקות (פיברוזיס).

הבדיקה מתאימה לסובלים מכבד שומני המעוניינים להעריך את דרגת החומרה של המחלה, שכן דרגת השומן בסונר בטן רגיל אינה עומדת ביחס לחומרת הפגיעה הכבדית.

כמו כך הבדיקה מתאימה לסובלים מדלקות כבד נגיפיות (הפטיטיס B והפטיטיס C) מחלות כבד אוטואימוניות ודלקות בדרכי המרה (PBC ו – PSC)

פיברוסקן - Fibroscan

בדיקת פיברוסקן

פיברוסקן 

bottom of page