top of page

מחלת הכבד השומני האלכוהולי

Beer

מחלת הכבד השומני האלכוהולי ASH הינה גורם מוביל בעולם לפגיעה

כבדית, ומהווה אחד הסיבות הנפוצות בעולם לסרטן הכבד ולהשתלת כבד.

האלכוהול פוגע בכבד בשתי צורות עיקריות, הראשונה בפגיעה רעלית

ישירה של תוצרי פירוק האלכהול הפוגעים ישירות בכבד, והשניה ע"י 

עידוד הצטברות שומן בתוך רקמת הכבד. 

הפגיעה האלכוהולית גורמת לדלקת כבדית כרונית 

ומובילה להצטלקות כבדית והתפתחות שחמת.

הטיפול בכבד שומני אלכוהולי הינו הפסקת חשיפה לאלכוהול אשר במקרים רבים משפרת משמעותית את התפקוד הכבדי ומונעת תחלואה קשה.

bottom of page