תודה על הסובלנות

דוקטור גיל המדהים,

תודה על הסובלנות, החיוכים ובעיקר על ההסברים.

ג.